Dhammapada - Paul Boersma

En tevens een van de meesterwerken in de vroege boeddhistische literatuur. Naar inhoud is het een leidraad voor monniken, maar door de eeuwen heen hebben ook leken er veel belangstelling voor gehad.De Dhammapada is het wijdst verbreide boeddhistische geschrift en een van de grote wijsheidsboeken uit de wereldliteratuur. Hoewel het origineel in verzen is gesteld, zijn bijna alle bestaande vertalingen in proza. Dit boek is uniek door zijn metrische vertaling die het poetische karakter van het origineel in stand houdt en toch nauwkeurig blijft. Paul Boersma studeerde filosofie en behoorde in de jaren tachtig tot de beste schakers van Nederland. In 2006 werd hij door de eerwaarde Mettavihari (de grondlegger van het vipassana onderwijs in Nederland) aangesteld als een van de leraren die zijn onderricht in deze meditatievorm zouden voortzetten. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de diepere eenheid van de wereldreligies.

€ 19,90


Bekijk dit product

Menu