Ganesha woordentolk geesteswetenschappen

De samenstellers van "Ganesha" - de god met de olifantskop, heer der kennis - hebben hun opgave in zoverre vereenvoudigd, dat zij alle artikelen over personen en stromingen weggelaten hebben. Theosofische en spirituele terminologie uit talen als Sanskriet, Pali, Hebreeuws, Chinees, Egyptisch en Chaldeeuws uitgelegd.Onder de titel leest men: magie-mystiek-occultisme-theosofie-yoga hetgeen zij blijkbaar onder "geesteswetenschappen" verstaan. Maar dan valt toch op, dat de theosofie in de vorm van sanskrit-termen het leeuwendeel krijgt, terwijl de mystiek er karig afkomt. Vermelding bijv. van motieven als de duisternis of nacht van de ziel of de te veroveren burchten van het innerlijk leven (Teresa van Avila!) ontbreekt. Ook de behandeling van termen uit het Westers-christelijke milieu zoals ichthus, archontes, apokatastasis, archetype, nimbus en archeus misten wij om te zwijgen van algemene artikelen over alchemie, mystiek en ziel. Verder zou er iets gezegd kunnen zijn over neti-neti, over de draak, over "Zwischenleiblichkeit" en over de drie käya's van de Buddha. Maar afgezien van deze opmerkingen over de opzet, de uitwerking van de gestelde taak is, zover wij het kunnen beoordelen, merkwaardig gaaf en foutloos. Alleen lijkt ons de weergave van anatta door "het niet-zelf" minder juist, daar men er de niet-ziel-leer van het Buddhisme mee pleegt aan te duiden. In Schema XVI op pag. 232 over de planeetnamen zijn de woorden Grieks en Latijn boven de lijstjes verwisseld. In het algemeen echter hebben de samenstellers alle eer van hun nauwkeurige werk. Men mag hen en de T.V.N.A. *) daarom van harte gelukwensen met het gereed komen van deze uitgave.

€ 17,50


Bekijk dit product

Menu